Nog geen account of wachtwoord vergeten? Klik hier
nieuws

Uitkomsten lezersonderzoek

door Saar Niermeijer
27 aug. 2021 27 augustus 2021

In mei deed Preludium een lezersonderzoek naar de ideale uitgeefwijze voor de concertprogramma’s en toelichtingen. Ruim 800 abonnees vulden de enquête in. Graag delen we de uitkomsten met u.

 • Uitkomsten lezersonderzoek

  Uitkomsten lezersonderzoek

 • Uitkomsten lezersonderzoek

  Uitkomsten lezersonderzoek

Een dunner magazine en concerttoelichtingen bij livestreams die alleen online beschikbaar waren: zo verscheen Preludium noodgedwongen tijdens de coronacrisis. Met het oog op de volle concertagenda van het komende seizoen leek het de redactie een goed idee om te onderzoeken hoe deze verandering was bevallen. Zou er behoefte bestaan voor een andere uitgeefwijze van de toelichtingen nu de concerten weer van start gingen? Of wilde u liever terug naar de ‘oude’ situatie, waarbij alle toelichtingen achterin Preludium stonden?  

Het lezersonderzoek werd opgezet in twee delen. Eerst legden we onze nieuwe ideeën voor aan 12 abonnees en interviewden hen over hun leesvoorkeuren. Vervolgens gebruikten we die resultaten om een enquête op te stellen zodat we de uitgeefopties kwantitatief konden toetsen. Ruim 5000 abonnees werden per mail uitgenodigd om mee te doen aan de enquête. Uiteindelijk hebben 845 Preludium-lezers de vragenlijst ingevuld. 

In de enquête legden we zes verschillende uitgeefopties voor de concerttoelichtingen aan u voor: 

 • Optie A: Geen concerttoelichtingen achter in het blad, maar alleen online beschikbaar.
 • Optie B: Achter in het blad alleen een beknopt programmaoverzicht, uitgebreide concerttoelichting online.
 • Optie C: Een aparte bijlage op kleiner formaat met daarin alle concerttoelichtingen van de maand. 
 • Optie D: Geen concerttoelichtingen achter in het blad. Abonnees kunnen in plaats daarvan gratis een programmaboekje afhalen bij de zaal. 
 • Optie E: Concerttoelichtingen staan achter in blad en zijn makkelijk uitscheurbaar gemaakt door middel van een perforatielijn.
 • Optie F: Concerttoelichtingen staan achter in blad zonder aanpassingen; de ‘oude’ situatie blijft behouden.  

Van alle opties kon u aangeven of u het een ‘prettige’, ‘neutrale’ of ‘onprettige’ optie vond en waarom u tot die keuze kwam. Tot slot kon u de zes verschillende opties nog rangschikken en op die manier aangeven welke uitgeefvorm het meest en welke het minst uw voorkeur had. 

Wat bleek? Het volledig op papier afdrukken van de concerttoelichtingen ‘won’ met overmacht van de digitale opties. Voortaan de toelichtingen alleen online publiceren (optie A), was bij slechts 3% van de respondenten favoriet (zie de afbeelding). Daarentegen gaf ruim twee derde van u de voorkeur aan het behoud van de concerttoelichtingen achterin het blad (optie F: 39%), eventueel makkelijk uitscheurbaar gemaakt door een perforatielijn (optie E: 30%). Belangrijke redenen die hiervoor werden gegeven waren dat u liever van papier las dan van een scherm, én graag de mogelijkheid behield om de concerttoelichtingen achterin Preludium met anderen te delen.     

Het idee voor een aparte concerttoelichtingenbijlage leverde een gemixte respons op. Enerzijds was dit de favoriete optie voor 15% van de respondenten. De bijlage werd vooral gewaardeerd omdat deze makkelijker mee te nemen zou zijn naar concerten. Anderzijds gaf 20% van u aan de bijlage een onprettige optie te vinden, omdat u liever alle artikelen van Preludium in één band zou ontvangen.   

Zoveel lezers, zoveel wensen. Dat bleek ook uit reacties op optie D, het ophalen van een gratis programmaboekje aan de zaal. Abonnees die de toelichting het liefst tijdens het concert lezen konden zich wel vinden in deze optie (18% ‘prettig’), terwijl andere lezers, die de toelichting juist van tevoren willen lezen, dit alternatief echt niet zagen zitten (58% ‘onprettig’).  

Al met al kwam uit de enquête naar voren dat u over het algemeen heel tevreden bent over hoe Preludium wordt uitgegeven en dat we al over de juiste formule beschikten om zoveel mogelijk aan ieders wensen te voldoen. Ook de uitgeeffrequentie (91%) en dikte van het blad (89%) werden als ‘goed’ ervaren. Vanaf oktober zullen de concerttoelichtingen dus weer achterin in Preludium staan zoals u gewend bent; de optie om ze makkelijk uitscheurbaar te maken wordt momenteel onderzocht.  

Aan alle deelnemers nog eens zeer veel dank voor jullie tijd en aandacht! De vijf winnaars van het cadeaupakket hebben inmiddels bericht ontvangen.

 

Een dunner magazine en concerttoelichtingen bij livestreams die alleen online beschikbaar waren: zo verscheen Preludium noodgedwongen tijdens de coronacrisis. Met het oog op de volle concertagenda van het komende seizoen leek het de redactie een goed idee om te onderzoeken hoe deze verandering was bevallen. Zou er behoefte bestaan voor een andere uitgeefwijze van de toelichtingen nu de concerten weer van start gingen? Of wilde u liever terug naar de ‘oude’ situatie, waarbij alle toelichtingen achterin Preludium stonden?  

Het lezersonderzoek werd opgezet in twee delen. Eerst legden we onze nieuwe ideeën voor aan 12 abonnees en interviewden hen over hun leesvoorkeuren. Vervolgens gebruikten we die resultaten om een enquête op te stellen zodat we de uitgeefopties kwantitatief konden toetsen. Ruim 5000 abonnees werden per mail uitgenodigd om mee te doen aan de enquête. Uiteindelijk hebben 845 Preludium-lezers de vragenlijst ingevuld. 

In de enquête legden we zes verschillende uitgeefopties voor de concerttoelichtingen aan u voor: 

 • Optie A: Geen concerttoelichtingen achter in het blad, maar alleen online beschikbaar.
 • Optie B: Achter in het blad alleen een beknopt programmaoverzicht, uitgebreide concerttoelichting online.
 • Optie C: Een aparte bijlage op kleiner formaat met daarin alle concerttoelichtingen van de maand. 
 • Optie D: Geen concerttoelichtingen achter in het blad. Abonnees kunnen in plaats daarvan gratis een programmaboekje afhalen bij de zaal. 
 • Optie E: Concerttoelichtingen staan achter in blad en zijn makkelijk uitscheurbaar gemaakt door middel van een perforatielijn.
 • Optie F: Concerttoelichtingen staan achter in blad zonder aanpassingen; de ‘oude’ situatie blijft behouden.  

Van alle opties kon u aangeven of u het een ‘prettige’, ‘neutrale’ of ‘onprettige’ optie vond en waarom u tot die keuze kwam. Tot slot kon u de zes verschillende opties nog rangschikken en op die manier aangeven welke uitgeefvorm het meest en welke het minst uw voorkeur had. 

Wat bleek? Het volledig op papier afdrukken van de concerttoelichtingen ‘won’ met overmacht van de digitale opties. Voortaan de toelichtingen alleen online publiceren (optie A), was bij slechts 3% van de respondenten favoriet (zie de afbeelding). Daarentegen gaf ruim twee derde van u de voorkeur aan het behoud van de concerttoelichtingen achterin het blad (optie F: 39%), eventueel makkelijk uitscheurbaar gemaakt door een perforatielijn (optie E: 30%). Belangrijke redenen die hiervoor werden gegeven waren dat u liever van papier las dan van een scherm, én graag de mogelijkheid behield om de concerttoelichtingen achterin Preludium met anderen te delen.     

Het idee voor een aparte concerttoelichtingenbijlage leverde een gemixte respons op. Enerzijds was dit de favoriete optie voor 15% van de respondenten. De bijlage werd vooral gewaardeerd omdat deze makkelijker mee te nemen zou zijn naar concerten. Anderzijds gaf 20% van u aan de bijlage een onprettige optie te vinden, omdat u liever alle artikelen van Preludium in één band zou ontvangen.   

Zoveel lezers, zoveel wensen. Dat bleek ook uit reacties op optie D, het ophalen van een gratis programmaboekje aan de zaal. Abonnees die de toelichting het liefst tijdens het concert lezen konden zich wel vinden in deze optie (18% ‘prettig’), terwijl andere lezers, die de toelichting juist van tevoren willen lezen, dit alternatief echt niet zagen zitten (58% ‘onprettig’).  

Al met al kwam uit de enquête naar voren dat u over het algemeen heel tevreden bent over hoe Preludium wordt uitgegeven en dat we al over de juiste formule beschikten om zoveel mogelijk aan ieders wensen te voldoen. Ook de uitgeeffrequentie (91%) en dikte van het blad (89%) werden als ‘goed’ ervaren. Vanaf oktober zullen de concerttoelichtingen dus weer achterin in Preludium staan zoals u gewend bent; de optie om ze makkelijk uitscheurbaar te maken wordt momenteel onderzocht.  

Aan alle deelnemers nog eens zeer veel dank voor jullie tijd en aandacht! De vijf winnaars van het cadeaupakket hebben inmiddels bericht ontvangen.

 

Dit artikel wordt u gratis aangeboden door Preludium. Meer lezen? Abonneer dan nu.