Nog geen account of wachtwoord vergeten? Ga dan naar concertgebouw.nl

Adverteren

Uw advertentie in Preludium?

Preludium is het maandblad voor liefhebbers van klassieke muziek. Rode draad is de programmering van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concert­gebouw­orkest. In Preludium staan achtergrondverhalen, interviews, columns en verhelderende uitleg bij concerten. Preludium verschijnt tien keer per jaar en heeft een oplage van 9.000 stuks.

Wilt u adverteren in Preludium? Bekijk de de tariefkaart van seizoen 19/20.

Would you like to advertise in Preludium, magazine of Het Concertgebouw and the Royal Concertgebouw Orchestra? Download our brochure for additional information and current rates.