Wat is de Barok?

Barok

In de muziek omvat de Barok de periode van ca. 1600 tot 1750. De Barok volgde op de Renaissance.

Hoe ontstond Barokmuziek?

De Barok doorbrak het platte wereldbeeld van de Renaissance. Arabische invloeden verspreidden zich door Europa, in de schilderkunst werd perspectief en dieptewerking verder ontwikkeld, muziek weerspiegelde steeds sterker menselijke stemmingen en behoeftes.

De motor achter de barokmuziek waren zowel de Katholieke Kerk als de diverse kunstminnende Europese vorstenhoven die 'eigen' componisten in dienst hadden. Hun muziek was contrastrijker, levendiger en grilliger dan composities uit de Renaissance.

Start / pauzeer slideshow

Welke stijlkenmerken heeft Barokmuziek?

Barokmuziek wordt onder meer gekenmerkt door het onststaan van de monodie, rijk versierde melodielijnen en complexere meerstemmigheid. Componisten legden zich toe op het uitbeelden van specifieke gevoelens (affecten). De muziek voor hofdansen (bijvoorbeeld suites) promoveerde tot pure luistermuziek.

Opera's gaan vaak over mythen en verhalen uit de Klassieke Oudheid, zoals Purcells Dido and Aeneas. Nieuwe vormen die tijdens de Barok ontstonden waren concert en symfonie, beide bedoeld als amusementsmuziek voor de adel.

Stijlperiodes zijn nooit strikt afgebakend, maar de hoogtijdagen van Monteverdi en he­­­­t sterfjaar van Johann Sebastian Bach worden meestal gezien als het begin en respectievelijk het einde van de Barok.

'Vi ricorda o boschi ombrosi' uit Monteverdi's L'Orfeo

De Trauerode, BWV 198, van Johann Sebastian Bach