Nog geen account of wachtwoord vergeten? Klik hier

Wat is majeur?

majeur

Majeur of 'grote terts' is een van de twee toongeslachten in het tonale systeem, naast mineur. Muziek in een majeur toonsoort klinkt meestal positief en opgewekt.

Wat is majeur/grote terts?

Majeur/Grote terts is een van de twee meest gebruikte toongeslachten in het tonale systeem. Een majeurtoonsoort is gebaseerd op een toonladder met een grote terts: de derde toon (terts) ligt twee hele toonafstanden boven de grondtoon (bij mineur is de terts klein: anderhalve toon boven de grondtoon). De grote terts geeft een ‘open’ karakter, waardoor muziek in een majeur toonsoort doorgaans wordt ervaren als positief en opgewekt.

Hoe is majeur/grote terts opgebouwd?

Een majeurtoonladder bestaat uit acht opeenvolgende tonen, met vijf hele en twee halve toonafstanden; de halve zitten tussen de derde en de vierde toon en de zevende en de achtste toon (die het octaaf is van de grondtoon). Er bestaan twaalf majeurtoonsoorten, genoemd naar de grondtoon met een hoofdletter: A tot en met G en hun verhogingen/verlagingen Aïs/Bes, Cis/Des, Dis/Es, Fis/Ges en Gis/As.

Wat is majeur/grote terts?

Majeur/Grote terts is een van de twee meest gebruikte toongeslachten in het tonale systeem. Een majeurtoonsoort is gebaseerd op een toonladder met een grote terts: de derde toon (terts) ligt twee hele toonafstanden boven de grondtoon (bij mineur is de terts klein: anderhalve toon boven de grondtoon). De grote terts geeft een ‘open’ karakter, waardoor muziek in een majeur toonsoort doorgaans wordt ervaren als positief en opgewekt.

Hoe is majeur/grote terts opgebouwd?

Een majeurtoonladder bestaat uit acht opeenvolgende tonen, met vijf hele en twee halve toonafstanden; de halve zitten tussen de derde en de vierde toon en de zevende en de achtste toon (die het octaaf is van de grondtoon). Er bestaan twaalf majeurtoonsoorten, genoemd naar de grondtoon met een hoofdletter: A tot en met G en hun verhogingen/verlagingen Aïs/Bes, Cis/Des, Dis/Es, Fis/Ges en Gis/As.