Nog geen account of wachtwoord vergeten? Klik hier

Wat is een aria?

aria

Een aria is een expressief of briljant zangstuk, gewoonlijk voor één stem en orkestbegeleiding.

Wat is een aria?

Aria is een Italiaanse term (ontleend aan het Latijnse aer: lucht) voor een uitgebreid zangstuk voor solostem en orkest. Meestal maken aria’s onderdeel uit van werken van grotere omvang, zoals opera’s, oratoria of cantates. Ze komen ook zelfstandig voor (concertaria’s). 

Wat is een aria?

Aria is een Italiaanse term (ontleend aan het Latijnse aer: lucht) voor een uitgebreid zangstuk voor solostem en orkest. Meestal maken aria’s onderdeel uit van werken van grotere omvang, zoals opera’s, oratoria of cantates. Ze komen ook zelfstandig voor (concertaria’s). 

Welke verschillende soorten aria’s zijn er?

Aanvankelijk kon de term ‘aria’ ook op een instrumentale compositie betrekking hebben. Vanaf de zestiende eeuw groeide de aandacht voor de solostem en beperkte het begrip zich uitsluitend tot vocale muziek. Daarna werd de aria vooral een middel voor operazangers om hun technisch kunnen te demonstreren en om de aandacht van de handeling te verschuiven naar de emotionele of psychische toestand van een personage.

Afhankelijk van de inhoud, het type opera of van de mode van de tijd ontwikkelden zich vele soorten aria’s, zoals ondermeer de bravoure-aria, koffer-aria, da-capo-aria, waanzinaria, wraakaria en cavatina.

Welke verschillende soorten aria’s zijn er?

Aanvankelijk kon de term ‘aria’ ook op een instrumentale compositie betrekking hebben. Vanaf de zestiende eeuw groeide de aandacht voor de solostem en beperkte het begrip zich uitsluitend tot vocale muziek. Daarna werd de aria vooral een middel voor operazangers om hun technisch kunnen te demonstreren en om de aandacht van de handeling te verschuiven naar de emotionele of psychische toestand van een personage.

Afhankelijk van de inhoud, het type opera of van de mode van de tijd ontwikkelden zich vele soorten aria’s, zoals ondermeer de bravoure-aria, koffer-aria, da-capo-aria, waanzinaria, wraakaria en cavatina.