Voorwaarden

Abonnementsvoorwaarden

  • Preludium verschijnt als magazine 10 keer per jaar en loopt parallel aan een concertseizoen (september t/m juni). In juli en augustus verschijnt Preludium niet.
  • Een groot deel van de inhoud van het magazine, zoals artikelen, interviews en concertprogramma’s is ook online te vinden op www.preludium.nl en is toegankelijk via een digitaal abonnement.
  • Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. De kosten voor het abonnement worden jaarlijks afgeschreven. Een abonnement geldt tot wederopzegging. Na het eerste jaar geldt er een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden.
  • Betaling geschiedt per automatische incasso.
  • Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch, of per e-mail. Opzeggingen worden schriftelijk of per e-mail bevestigd.
  • Als abonnee sturen wij u een maandelijkse e-mailnieuwsbrief met leestips. U kunt zich hiervoor uiteraard te allen tijde uitschrijven via de link onderin de e-mailnieuwsbrief.

Privacy

  • Preludium is een uitgave van de Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. De vereniging wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. De vereniging neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de vereniging zich in alle gevallen houdt aan de geldende privacy wet- en regelgeving.
  • De Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest volgt voor de uitvoering van haar activiteiten het privacybeleid van Het Concertgebouw N.V.
  • Aanvullend op de in het privacybeleid van Het Concertgebouw beschreven doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, gebruikt de Vereniging Vrienden persoonsgegevens daarnaast ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie van de Vereniging Vrienden, jongerenvereniging Entrée en programmablad Preludium. Hierbij gelden dezelfde standaarden en termijnen als in het privacybeleid voor Het Concertgebouw beschreven staan.