Wat is een koor?

koor

Een koor is een groep zangers die eenstemmig of meerstemmig muziek uitvoert.

Wat is een koor?

Een koor is een groep zangers die samen zingen. De grootte varieert van circa zestien tot oneindig veel zangers. Een koor voert zowel geestelijke als wereldlijke muziek uit. De zangers zingen met zijn allen ofwel één melodie, zoals bij gregoriaanse muziek, ofwel in meerdere partijen. Een koorlid zingt alleen bij hoge uitzondering solo. Dan noemen we deze eerder een solist dan koorlid.

Wanneer ontstond het koor?

Het koor is al eeuwenoud, het is hoogst waarschijnlijk een van de eerste manieren die mensen hebben uitgevonden om samen muziek te maken. Een voorbeeld van een oud gebruik van een koor is in de Griekse tragedie, waarin het vaak een groep burgers moet voorstellen. In de Griekse tijd was het gebruikelijk dat het koor ook danste. Het bestond waarschijnlijk uit tussen de twintig en zestig leden.

Start / pauzeer slideshow

Hoe ontwikkelde het koor zich?

Koorzang binnen het jodendom inspireerde de jonge christelijke kerk in het begin van onze jaartelling om ook op deze manier muziek te maken. Waarschijnlijk was dat in het begin vooral gemeentezang. In de twee millennia die er sinds die tijd voorbij zijn gegaan heeft de Kerk een rijke schat aan koormuziek geproduceerd.

Aanvankelijk was dit eenstemmig repertoire maar vanaf de dertiende eeuw duikt ook de polyfonie op. Vanaf dat moment wordt het koor opgedeeld in partijen, die elk een bepaalde muzikale lijn zingen. Ook buiten de Kerk wint het koor aan populariteit. Zo worden de feestbanketten van de Medici vanaf de vijftiende eeuw opgeluisterd door koormuziek.

Vanaf de zeventiende eeuw wordt het gebruikelijk om het koor te laten begeleiden door instrumentale partijen. Hiervoor hadden instrumenten soms wel meegespeeld met het koor, maar hadden ze geen eigen partij gehad. Door deze ontwikkeling wordt het mogelijk om grote oratoria, opera’s en cantates te gaan schrijven. Hierin wordt het koor vergezeld van solisten en instrumenten.

Sindsdien is het koor zowel binnen de Kerk als buiten de kerk een van de populairste vormen van muziekmaken. In Nederland alleen al zijn zo’n miljoen mensen lid van een koor. Deze koren zijn niet per se gestoeld in de kerkelijke of klassieke traditie: shantykoren komen bijvoorbeeld voort uit de zeemanscultuur.

Koren worden vaak ingezet bij speciale gelegenheden, zoals huwelijken, ceremonies en begrafenissen. Ook worden er op concertpodia regelmatig koren geprogrammeerd.