Wat is een maatsoort?

maatsoort

Een maatsoort geeft aan hoeveel noten van welke lengte er per maat zijn. Een maat is een stukje muziek dat begint met een zwaar maatdeel.

Wat is een maatsoort?

De maatsoort van een stuk wordt aan het begin van de bladmuziek aangegeven door twee cijfers, die in de notenbalk boven elkaar staan. Het onderste cijfer geeft de eenheid aan waar in geteld wordt. Een 2 staat daarbij voor halve noten, een 4 staat voor kwartnoten en een 8 voor achtste noten. Het bovenste cijfer geeft aan hoeveel van deze noten er in een elke maat zitten. Zo zegt een 3 boven een 4 dat er per maat drie kwartnoten zijn: een wals.

Wat hebben maat en maatsoort met elkaar te maken?

De maatsoort geeft dus aan hoe lang elke maat duurt, samen met het tempo van het stuk. Daarnaast zegt de maatsoort iets over hoe een maat is opgebouwd. De eerste tel van de maat is altijd een zwaar maatdeel: deze tel wordt benadrukt als je de geschreven muziek speelt. De maatsoort geeft je informatie over of er nog meer zware maatdelen in de maat zijn, en waar.

Denk bijvoorbeeld eens na over het volgende voorbeeld: je hebt twee muziekstukken, het ene in een driekwartsmaat (notatie: een 3 boven een 4) en het andere in een zesachtstemaat (notatie: een 6 boven een 8). In lengte duren deze maten bij hetzelfde tempo even lang: zes achtstenoten duren even lang als drie kwartnoten (want die zijn ook onder te verdelen in zes achtstenoten).

Start / pauzeer slideshow

De maatsoort is hier van belang om het verschil in de verdeling van lichte en zware maatdelen aan te geven. Bij een driekwartsmaat tel je een twee drie, en is er dus een zwaar maatdeel gevolgd door twee lichte. Bij een zesachtstemaat tel je een twee drie vier vijf zes, en zijn er dus twee zware maatdelen en vier lichte. Als je de kwartnoten in de driekwartsmaat zou onderverdelen in achtste noten, dan zou het als volgt klinken: eenne tweeje drieje. Dat is anders dan hoe de achtstenoten in de zesachtstemaat zijn onderverdeeld.

Wat betekent het als er in plaats van cijfers een C of een C met een streep erdoorheen aan het begin van mijn muziekstuk staat?

Voor twee van de meest voorkomende maatsoorten is er een verkorte schrijfwijze. De C staat voor een vierkwartsmaat (normale notatie: een 4 boven een 4) en een C met een streep erdoor staat voor een ‘gesneden vierkwartsmaat’, ofwel een tweetweedemaat (normale notatie: een 2 boven een 2).