Wat is articulatie?

articulatie

In de muziek wordt de term articulatie gebruikt om het karakter van noten te omschrijven, zoals kort, met een accent of aan elkaar gebonden.

Wat betekent articulatie?

Ritme bepaalt de waarde van noten. Halve noten nemen bijvoorbeeld twee keer zoveel tijd als kwartnoten. Binnen deze waarde kunnen noten echter kort gespeeld worden (staccato) of vloeiend aan elkaar verbonden worden (legato). Ook kun je afzonderlijke noten extra nadruk geven zonder de waarde te veranderen (marcato) of een accent geven.

Hoe noteer je articulatie?

Staccato wordt genoteerd met puntjes onder de noten, legato wordt aangegeven door de noten die verbonden moeten worden onder een boog te zetten. Extra nadruk kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Voor deze vorm van articulatie bestaat een keur aan tekens, zoals liggende streepjes onder de noten, of de aanduiding marcato boven de noten. Voor verschillende accenten zijn ook vele notaties beschikbaar, zoals een gekantelde v onder de noot of aanduidingen als sf (sforzando, snel terugnemen in volume) of het min of meer tegenovergestelde rinforzando.